poniedziałek, 6 sierpnia 2018

Rybka brelok - darmowy schemat


Rybka brelok


For english wersion scroll down

Materiały
- włóczka o gramaturze ok. 330m/100g w dwóch kolorach plus czarny, u mnie YarnArt Jeans;
- kulka silikonowa do wypełnienia;
- szydełko 2,5 mm;
- igła do zszywania;
- nożyczki.

Objaśnienia
mr – magic ring;
ch – oczko łańcuszka;
sc – półsłupek;
dc – słupek;
sl – oczko ścisłe;
inc – zwiększanie: 2 półsłupki w jedno oczko;

Okrążenia należy wykonywać w sposób ciągły, nie zakańczając poszczególnych rzędów, chyba że oznaczenia wskazują inaczej. W nawiasach znajduje się całkowita liczba oczek w danym rzędzie.


Wykonanie

CIAŁO
Kolor niebieski
1)    mr 6sc                              (6)
2)    (sc, inc)x3                        (9)
3)    9sc                                   (9)
4)    (2sc, inc)x3                      (12)
5)    (sc, inc)x6                        (18)
6)    18sc                                 (18)
7)    (2sc, inc)x6                      (24)
Zmiana koloru na żółty.
8)    24sc, sl                             (24)
Zmiana koloru na niebieski.
9)    (3sc, inc)x6, sl                 (30)
Zmiana koloru na żółty.
8)    30sc, sl                             (30)
Zmiana koloru na niebieski.
9)    (4sc, inc)x6                      (36)
10-16)   36sc                           (36)

Ostatnie okrążenie kończymy oczkiem ścisłym.
Następnie robimy 5 oczek łańcuszka i zaczynając od drugiego oczka od szydełka, robimy 4sl.
Składamy robótkę na pół i łączymy obydwa brzegi półsłupkami. Mniej więcej po 2/3 łączenia wypychamy kulką silikonową. Po zrobieniu wszystkich półsłupków robimy ponownie 5 oczek łańcuszka i zaczynając od drugiego oczka od szydełka, robimy 4sl.
Nitkę ucinamy i chowamy.
OGONEK
Kolor żółty
1)   Odnajdujemy trzy środkowe półsłupki z tyłu rybki. Robimy 3 półsłupki, łapiąc tylko za przednią nitkę. Obracamy robotkę. Robimy 3 półsłupki w tych samych oczkach, co poprzednio, łapiąc za pozostałą nitkę.       (6)
2)    6inc                                  (12)
Zmiana koloru na niebieski.
3)    12sc                                 (12)
4)    (sc, inc)x6                        (18)
Nie wypełniamy. Należy złożyć na pół i połączyć półsłupkami. Nitkę ucinamy i chowamy.PŁETWY
Kolor żółty
1)   Odnajdujemy środek brzuszka w 14 rzędzie. W jednym oczku robimy: 3ch, 6dc, ch. Obracamy robótkę.
2)    6sc
Nitkę ucinamy i chowamy.
Robimy drugą płetwę po drugiej stronie.Pozostało wyszyć oczko czarną włóczką pomięrzy 3 a 4 rzędem, zamontować kółko breloczka i gotowe :)Niniejszy schemat oraz zdjęcia są chronione prawem autorskim.
Zabrania się kopiowania i sprzedaży schematu lub jego fragmentów w jakiejkolwiek formie.
Gotowe breloczki wykonane na podstawie niniejszego opracowania mogą być sprzedawane.
W przypadku publikacji własnej pracy proszę o podanie autora oraz źródła:
https://art-pass.blogspot.com/ lub https://www.facebook.com/kuferek.z.pasja/


Życzę Wam miłego dziergania :)

                                    Paulina Łata – Kuferek z pasją


_____________________________________________________________Fish keychain


Materials
- yarn: 330m/100g in two colors plus black, I had YarnArt Jeans;
- stuffing;
- 2,5 mm hook;
- needle;
- scisors.

Abbreviations
mr – magic ring;
ch – chain;
sc – single crochet;
dc – double crochet;
sl – slip stitch;
inc – increase: 2 single crochets in one chain;

Crochet in continuous rounds, unless the signs indicate otherwise. In brackets there is the total number of stitches in a given row.BODY
Blue
1)    mr 6sc                              (6)
2)    (sc, inc)x3                        (9)
3)    9sc                                   (9)
4)    (2sc, inc)x3                      (12)
5)    (sc, inc)x6                        (18)
6)    18sc                                 (18)
7)    (2sc, inc)x6                      (24)
Change color and continue with yellow.
8)    24sc, sl                             (24)
Change color and continue with blue.
9)    (3sc, inc)x6, sl                 (30)
Change color and continue with yellow.
8)    30sc, sl                             (30)
Change color and continue with blue.
9)    (4sc, inc)x6                      (36)
10-16)   36sc                           (36)

Last round ends with slip stitch.
Next: 5 chain and from the second ch from hook: 4sl.

Put the piece in half and connect the two edges with sc. After about 2/3 of connecting fill the body with stuffing and make sc to the end of row. Then make again 5 chain and from the second ch from hook: 4sl.
Cut and hide the thread.
TAIL
Yellow
1)   Find the three central stitches at the back of the fish. Make 3 sc, catching only the front thread, turn the work. Make 3 sc at the same stitches as before, grabbing the remaining thread (6)
2)    6inc                                  (12)
Change color and continue with blue.
3)    12sc                                 (12)
4)    (sc, inc)x6                        (18)
Dot’t fill with stuffing. Fold out ald join sides with sc. Cut and hide the thread.


 
FINS
Yellow
1)   In the middle of 14 round in one stitch make: 3ch, 5dc, ch, turn work.
2)    6sc
Cut and hide the thread.
Make another fin at the other side.Sew eyes between 3 and 4 rounds, place keychain ring and your fish is done :)

This pattern and photos are are protected by copyright.
It is forbidden to copy and sell the pattern or its fragments in any form.
Finished keychains made on the basis of this pattern may be sold.
If you publish your own work, please provide the author and source:
https://art-pass.blogspot.com/ or https://www.facebook.com/kuferek.z.pasja/


Have a great crochet :)

                                    Paulina Łata – Kuferek z pasją
(Box Of Passion)


13 komentarzy:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...